Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools

Program akredytacji 

Program akredytacji skupia się na stworzeniu możliwości społecznościom szkół podstawowych (nauczycielom, rodzicom i uczniom) do częstszej jazdy na rowerze. Różni się on od wielu wcześniejszych programów, gdyż skupia się na idei uznania. Szkoły mogą piąć się w górę po drabinie nagród w zależności od wykonywanych działań na rzecz promocji jazdy na rowerze (i innych środków transportu) oraz odnoszonych sukcesów, zdobywając tzw. „gwiazdy akredytacyjne”: od brązowej do złotej.

http://starseurope.org/accreditation/stars/index.php