Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools

Kraków

Mieszkańcy 758 334
Liczba szkół podstawowych131
Liczba szkół średnich 324

Liczba zaangażowanych szkół podstawowych

16

Liczba zaangażowanych szkół średnich

9
Km dróg i ulic312,9 (układ podstawowy) + 1070,2 (układ wspomagający)
Km ścieżek i dróg rowerowych 126,8
Współczynnik motoryzacji

503 samochodów na 1000 mieszkańców

Procent dzieci podwożonych do szkoły samochodem (średnio)

Brak danych

Kraków jest…

Historycznym miastem z bardzo dobrą komunikacją zbiorową. Każdego dnia korzysta z niej milion pasażerów. Z drugiej strony korzystanie z roweru nie jest bardzo popularne. Podział zadań przewozowych pokazuje, ze podróże rowerowe stanowią 1-2% wszystkich podróży w mieście.

Dlaczego STARS?

Kraków jest miastem, w którym funkcjonuje wysokiej jakości komunikacja zbiorowa. Każdego dnia tramwaje i autobusy przewożą w Krakowie milion pasażerów. Z drugiej strony udział ruchu rowerowego w codziennych podróżach krakowian jest bardzo mały (1%-2%). Kraków corocznie oddaje do użytku kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. W mieście funkcjonuje publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich. Kolejnym krokiem do popularyzacji roweru jako środka transportu jest niewątpliwie praca z dziećmi i młodzieżą. W mieście funkcjonują prężne organizacje pozarządowe, które chętnie angażują się w działania w szkołach.

Przewidywane wyzwania

Kraków posiada wiele kilometrów ścieżek rowerowych, ale łącznie nie tworzą one zwartej sieci. W mieście trwają prace nad połączeniem dużych dzielnic miasta ścieżką rowerową (wzdłuż ul. Mogilskiej), co spowoduje stworzenie sieci dróg rowerowych łączących ważne obszary miasta. Niezbyt często obserwuje się także rodziców z dziećmi podróżujących na rowerach do szkoły. Zamiast tego bardzo popularne stało się odwożenie dzieci do szkoły samochodem nawet na bardzo krótkich dystansach.

Oczekiwane rezultaty

Głównym celem projektu STARS w kontekście Krakowa jest popularyzacja roweru jako środka transportu wśród uczniów i ich rodziców. Dzięki pomocy organizacji pozarządowych Kraków chce pokazać uczniom zalety poruszania się rowerem po mieście. Pomocne będzie także skonfrontowanie realiów krakowskich z sytuacją panującą w innych miastach europejskich. 

Kim jesteśmy


Dariusz Niewitała, Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński

Pracujemy w Urzędzie Miasta Krakowa. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zrównoważonej mobilności. Wspieramy transport pieszy i rowerowy, komunikację zbiorową i miejską wypożyczalnię rowerów.

Kontakt:

dariusz.niewitala@um.krakow.pl

tel. 12 616 8780