Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools
Slide

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja  i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Slide

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja  i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Slide

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja  i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Slide

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja  i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Slide

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja  i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.